Jak začít


První krok k získání řidičského oprávnění je vyplnění přihlášky, její součástí je volba skupiny, o jaký typ motorových vozidel se bude jednat. Zda půjde o motocykly, osobní či nákladní automobily, anebo traktory, autobusy a nákladní vozidla s návěsy. Zároveň je vyžadování potvrzení lékaře, zda je adept vůbec řízení vozidel způsobilý.
dokončení autoškoly.jpg


Podmínky pro získání řidičského oprávnění


Definuje je zákon č. 361/2000 Sbírky zákonů a podmínkou je zdravotní způsobilost a minimální věk požadovaný pro konkrétní skupinu vozidel. Žádat o oprávnění nemohou podávat osoby, kterým byl udělen zákaz řídit motorová vozidla.
označení autoškoly.jpg


Jsou zapotřebí ještě nějaké poplatky?


Potvrzení lékaře o způsobilosti řídit motorová vozidla se zpoplatňuje dle ceníku, který vám oznámí váš praktický lékař. A pak je nutno uhradit poplatek za závěrečnou zkoušku, který klient zaplatí obci s rozšířenou působností v místě konání zkoušky. Jedná se o částku 700 Kč.


Délka kurzu


Zpravidla se jedná o dobu jednoho až tří měsíců. Existují však i rychlokurzy autoškoly, jejichž délka je 3 týdny.  Jde však o službu nad standard, která není pochopitelně zdarma. Výcvik je také možné přerušit, od úhrady kurzovného je obvyklý limit do závěrečných zkoušek v trvání 12 měsíců, můžete tedy kurz přerušit i vícekrát.


Začátky kurzu pro skupinu B (osobní auta) v době před 18. narozeninami


Do autoškoly je možné se přihlásit ještě před dovršením 18. narozenin, což je poměrně častým jevem, podmínkou je však provádění závěrečné zkoušky v době plnoletosti. Zároveň je nutné podávat přihlášku stvrzenou podpisem zákonného zástupce (obvykle rodičů nebo pěstounů).


Délka výcvikové hodiny


Obdoba školního vyučování – 45 minut. V praxi se však většinou jedná o dvě výcvikové hodiny pro jednu praktickou jízdu v terénu, tedy 90 minut za volantem. Tato doba se osvědčila na základě mnohaletých zkušeností jako optimální – v kratším čase toho žák zkrátka moc nestihne a delší pobyt v kabině vozu je pro začátečníky naopak velmi únavný.
auto na silnici.jpg


Časové rozvržení výuky


Teoretická příprava probíhá na základě individuálních konzultací, a to v rámci předem smluvených dnů a hodin. Výcvik si žáci domluví vždy předem s jejich instruktorem, zpravidla jde o velmi pružné termíny, ovšem vždy je výhodou, jestliže klienti mají k dispozici více volného času, který výuce mohou věnovat. Účastníci kurzu by také měli pamatovat na to, že instruktor pracuje současně s více klienty a musí časový harmonogram vzájemně sladit.


Zrušení domluvené výukové lekce


Předem smluvená jízda v terénu, či hodina teoretické přípravy se musí telefonicky (nebo osobně) omluvit, obvykle postačí den předem. Termín se bez poplatku přesune na jiný den. Jestliže se klient nedostaví k výuce bez řádné omluvy, hradí v plné výši náhradní termín, a to dle příslušného sazebníku autoškoly.